คลิกที่นี่ เพื่อซื้อบัตรผ่าน Zip Event


ปิดการซื้อบัตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 21:00 น. หรือเมื่อที่นั่งเต็ม